szreniawski

 

Epos Odbudowa składa się z czterech części. W każdej z nich wykorzystany jest określony sposób notacji czy też specyficzny typ gramatyki.

Cytowanie eposu: np. B1013, czyli
Baltika wers 1013: "Aktorzy...".
Litera wskazująca na konkretną część eposu (tutaj: B jak Baltika) znajduje się na dole strony.

Pełny tekst eposu:
http://zerlinatxt.comicgenesis.com/odbudowa.pdf